ŚWIETLICA

ROK SZKOLNY 2023/2024

„Świetlicowe zabawy grupy 3”

ROK SZKOLNY 2022/23

Świetlica - zajęcia z gliną plastyczną

"Szkoła Pamięta" - Świetlica

Zimowe prace

Nasze prace i zabawy

ROK SZKOLNY 2021/22

Zapisy na świetlicę szkolną na rok szkolny 2022/2023 odbywać się będą

od dnia 01.05.2022 r. do 31.05. 2022 r. za pomocą elektronicznego formularza, znajdującego się na stronie szkoły.

Warunkiem koniecznym do przyjęcia dziecka do świetlicy szkolnej jest dostarczenie kompletnej Karty zgłoszenia wraz z potwierdzeniem aktualnego zatrudnienia przez rodziców / opiekunów prawnych do szkoły do dnia 15 sierpnia 2022. 

Dokumenty proszę dostarczyć do sekretariatu szkoły od poniedziałku do piątku 

w godzinach od 8.00 do 14.00

lub wrzucać do urny znajdującej się przy wejściu głównym w budynku szkoły

w godzinach od 8.00 do 20.00.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną zapisy do świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2022/ 2023 za pośrednictwem internetowego formularza zgłoszeniowego, do końca maja 2022 r.

Warunkiem koniecznym do przyjęcia dziecka do świetlicy szkolnej, jest dostarczenie kompletnej Karty zgłoszenia wraz z potwierdzeniem aktualnego zatrudnienia przez rodziców / opiekunów prawnych, do szkoły do dnia 15 sierpnia 2022 roku.

      Dokumenty proszę wrzucać od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 – 20.00, do opisanej urny znajdującej się przy wejściu głównym w budynku szkoły.

REGULAMIN ŚWIETLICY

GODZINY PRACY ŚWIETLICY

Dyżur poranny: 6:30 - 7:30

Po zajęciach: 11:50 - 16:00

SZKOŁA PAMIĘTA

DZIĘKUJEMY GEYER&HOSAJA ZA SZACHY

NASZE PRACE

NASZE PRACE

NASZE PRACE

NASZE PRACE