PEDAGOG SZKOLNY

Godziny pracy pedagogów szkolnych.pdf

Informujemy, o możliwości skorzystania z bezpłatnego wsparcie zdrowia psychicznego w Gminie Mielec dla osób poniżej 18 roku życia.

Aby wyjść naprzeciw narastającym problemom dzieci i młodzieży które posiadają trudności z uczeniem się, motywacją, problemami emocjonalnymi bądź znajdują się w trudnej sytuacji Wójt Gminy Mielec Józef Piątek nawiązał współpracę z Zespołem Leczenia Środowiskowego Szpitala Dziecięcego św. Ludwika w Krakowie.

Jest to kompleksowa opieka zdrowotna, dotycząca trudności psychicznych, udzielana potrzebującemu w jego środowisku. Dążymy do tego, aby pacjenci zespołów leczenia środowiskowego znajdowali się pod kompleksową opieką obejmującą pomoc psychologiczną i psychoterapeutyczną.

Pomocy mogą szukać rodzice lub opiekunowie prawni, których dzieci:

- mają trudności emocjonalne, przejawiają autoagresję,  nadmierne wycofanie, kłopoty z nawiązaniem relacji, zachowanie opozycyjne, trudności w wyrażaniu emocji,

- przeżywają sytuacje kryzysowe powodujące wysoki poziom stresu i napięcia (np. rodzinne, przedszkolne)

- wywołują niepokój rodziców w zakresie prawidłowego rozwoju emocjonalnego dziecka.

Siedziba ZLŚ: Wola Mielecka 402A  

Rejestracja pod numerem telefonu: 17 717 52 51 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00 bądź osobiście w GOPS w Mielcu ul. Głowackiego 5, pok. nr 1 w godzinach pracy ośrodka:

Osoby do kontaktu: Paulina Kilian, Dorota Deć

W dniach od 12.02.2024 do 20.02.2024r. uczniowie naszej szkoły z klas 4-8 uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych "Brakujące lekcje". 

"Brakujące lekcje" to projekt, w ramach którego uczy się uczniów umiejętności, które są niezbędne młodemu człowiekowi do satysfakcjonującego funkcjonowania w społeczeństwie. Zajęcia, które się odbyły w formie 3 godzinnych warsztatów dotyczyły obszarów:  

1. Zdrowia i samopoczucia  

2. Motywacji i rozwoju osobistego,  

3. Używania technologii i mediów społecznościowych,  

4. Emocji i relacji społecznych  

Zajęcia prowadzone były z wykorzystaniem gier dydaktycznych, aktywnych ćwiczeń  i symulacji, stąd miały angażującą formę, zaś praca miała charakter warsztatowy.  Aktywna forma zajęć sprawiła, że uczniowie sami odkrywali mechanizmy, które następnie wykorzystają w praktyce. W warsztatach uczestniczyło łącznie 202 uczniów. 

DZIEŃ ZDROWIA PSYCHICZNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY

10 października obchodziliśmy Dzień Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży. W tym dniu uczniowie naszej szkoły wysłuchali prelekcji na temat: “Jak dbać o zdrowie psychiczne?” Ponadto dla uczniów klas 7
i 8 w październiku i listopadzie prowadzone są warsztaty z zakresu w/w tematyki. Obok gabinetu pedagoga szkolnego i pedagoga specjalnego zostały zamieszczone gazetki przedstawiające powyższą tematykę.

Dla wszystkich uczniów został zorganizowany konkurs plastyczny pt: “Zdrowie w mojej głowie”.  Celem konkursu była promocja zdrowia psychicznego uczniów. W edukacji wczesnoszkolnej I miejsce zdobyła Milena Szydło kl 3B, II miejsce- Emilia Szendoł kl 1B, III miejsce- Aleksandra Kokoszka kl 3B. Ntomiast w klasach 4-8 , I miejsce zdobyła Faustyna Szęszoł kl 7A, II miejsce- Milena Marczyk kl 4B, III miejsce- Wiktoria Lasek kl 4B.

Wyróżnienia otrzymali: Milena Szydło OP, Klara Pawłowska OP, Amelia Szydło 2C, Julia Lasek kl 2C, Otylia Jaszcz 2B, Nadia Palicka 2B, Mikołaj Kuczek 2A, Jagoda Zielińska 2A, Lena Strzępka 1B, Magdalena Wojdyło 5B, Marlena Marszalik 4B, Maksymilian Jaszcz 6B.

Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy!

Seminaria w roku szkolnym 2023 2024 (1).pdf
Depresja-to-choroba-a-nie-gorszy-dzien-stronami-1.pdf
Zrozumiec-depresje-Poradnik-dla-nastolatkow.pdf