PEDAGOG SZKOLNY - ARCHIWUM

„MIĘDZY NAMI KOBIETKAMI”

19 MAJA W NASZEJ SZKOLE ZOSTAŁ ZREALIZOWANY PROGRAM „MIĘDZY NAMI KOBIETKAMI” SKIEROWANY  DO UCZENNIC Z KLAS 6,7 i 8. 

CELEM PRELEKCJI BYŁO  POKAZANIE, ŻE DOJRZEWANIE JEST CZYMŚ, PRZEZ CO PRZECHODZI KAŻDA KOBIETA ORAZ PROMOCJA ZACHOWAŃ PROZDROWOTNYCH W OKRESIE DOJRZEWANIA ZWIĄZANYCH 

Z  ODŻYWIANIEM, AKTYWNOŚCIĄ FIZYCZNĄ I HIGIENĄ.

WSPÓLNIE Z WYKWALIFIKOWANĄ PANIĄ PRELEGENTKĄ  DZIEWCZĘTA PRZEANALIZOWAŁY  TEMATY KTÓRE  POMOGĄ IM ZROZUMIEĆ TEMATYKĘ DOJRZEWANIA ORAZ OBALIŁY MITY DOTYCZĄCE MIESIĄCZKI.

W ramach Obchodów Dnia bezpiecznego Internetu w najbliższy 9 lutego 2023 r. odbyło się spotkanie uczniów klas 4 - 8 z policjantką z KPP w Mielcu wydz. ds. nieletnich.

Gazetka informacyjna na korytarzu przed biblioteką szkolną 

Warsztaty dla Dobrych Rodziców dzieci z ADHD - 

grupa styczeń 2023 r.

Zapraszamy do udziału w:„Warsztatach dla Dobrych Rodziców”

Czas trwania warsztatów:10 (12) spotkań po 2 godziny

Prowadzące: Sylwia Trzpis-Rejowska, Jolanta Łachut

Do kogo adresowana jest ta propozycja:

Warsztaty są przeznaczone są dla rodziców (opiekunów), którzy wychowują dzieci w wieku 6 – 12 lat, sprawiające problemy wychowawcze, zwłaszcza rodziców dzieci z ADHD, dziecięcymi wybuchami złości czy zachowaniami opozycyjno – buntowniczymi.

Program warsztatów W trakcie powyższego warsztatu uczestnicy zdobywają praktyczną wiedzę na temat prowadzenia warsztatów dla rodziców na podstawie przygotowanego podręcznika opisującego 10 do 12 zajęciowy program pracy z rodzicami. Poszczególne zajęcia trwają 2 godziny zegarowe, odbywają się raz w tygodniu, pomiędzy zajęciami rodzice praktycznie ćwiczą poznane w trakcie danego warsztatu techniki behawioralne lub poznawcze.

Tematy poruszane w czasie warsztatów

·        Wykład wstępny na temat ADHD.

·        Rozróżnianie objawów ADHD od objawów innych zaburzeń lub celowego łamania norm.

·        Techniki radzenia sobie z objawami ADHD – „okulary na ADHD”

·        Nauka identyfikacji konkretnej sytuacji problemowej – co ją wywołuje, a co podtrzymuje.

·        Zauważanie pozytywnych zachowań dziecka i chwalenie go za nie,

·        Nagradzanie pozytywnych zachowań

·        Rygorystyczne przestrzeganie norm, zasad

·        Skuteczne wyciąganie konsekwencji.

·        Wprowadzenie systemów żetonowych.

·        Radzenie sobie z zachowaniami agresywnymi, wybuchem agresji impulsywnej.

·        Komunikacja rodzic – dziecko – szkoła.

Uczestnicy otrzymują skrypt w którym znajduje się 10 (12) spotkań podstawowych i kilka spotkań dodatkowych dobieranych w zależności od potrzeb danej grupy rodziców.

 

Zgłoszenia (imię i nazwisko dziecka, nr. tel. rodzica) proszę kierować do sekretariatu poradni nr. tel. 17 788 49 78.

 

Szczegółowe pytania proszę kierować do osób prowadzących warsztaty.

OTWARCIE O ZDROWIU PSYCHICZNYM – KAMPANIA ,,MŁODE GŁOWY”

Miło nam poinformować, że nasza szkoła weźmie udział w BADANIU I KAMPANII DOTYCZĄCEJ ZDROWIA PSYCHICZNEGO, POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI I SPRAWCZOŚCI WŚRÓD MŁODYCH LUDZI.

Ogólnopolski projekt “MŁODE GŁOWY.  Otwarcie o zdrowiu psychicznym”

jest inicjatywą Fundacji UNAWEZA, założonej przez Martynę Wojciechowską. W jego ramach, wspólnie z Fundacją Dbam o Mój Zasięg, realizowane jest, pierwsze na tę skalę, bezpłatne badanie stanu psychicznego młodzieży w Polsce.

Szanowni Państwo temat kondycji psychicznej dzieci i młodzieży  w ostatnich latach staje się coraz bardziej przerażający, konieczny do kontroli, dlatego też jest bardzo ważny i dla nas – pedagogów.

Z danych WHO wynika, że co 40 sekund na świecie samobójstwo popełnia jedna osoba. Według raportu „Życie warte jest rozmowy” w 2021 r. w Polsce 1439 dzieci i nastolatków podjęło próbę samobójczą, z czego 127 prób zakończyło się śmiercią. W porównaniu do roku 2020 oznacza to 77% wzrost zachowań samobójczych wśród młodzieży. Niepokojące są też dane dotyczące zachowań samobójczych w grupie dziewczynek. W 2021 roku Komenda Głównej Policji zarejestrowała wzrost o 101%.

Dzięki badaniu będziemy mogli dowiedzieć się  jak wygląda kondycja psychiczna naszych uczniów, uzyskamy realną, merytoryczną pomoc i będziemy mogli w większym stopniu pomóc, czy szybciej reagować.

Badanie oraz raport są całkowicie bezpłatne i będzie odbywało się w formie 30 minutowej ankiety, którą uczniowie wypełnią podczas zajęć w szkole. Badanie jest w pełni anonimowe, uczniowie mogą czuć się bezpieczni, ich odpowiedzi nie można w żaden sposób powiązać z konkretną osobą.

Projekt „Ocena poczucia własnej wartości i sprawczości polskiej młodzieży” wpisuje się w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023 określone przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Zachęcamy również Państwa do wysłuchania niezwykle ważnej rozmowy o zdrowiu psychicznym młodych osób.

(1595) Joanna Flis: Młode Głowy. Zdrowie psychiczne naszych dzieci | DALEJ Martyna Wojciechowska – YouTube

Informacje zawarte powyżej pochodzą ze strony: Młode Głowy® [Projekt badawczy] (mlodeglowy.pl)

GODZINY PRACY 

PEDAGOGÓW SZKOLNYCH

godziny-pedagog szkolny I semestr 2021-2022.pdf

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna w Mielcu zaprasza wszystkie zainteresowane osoby na bezpłatne seminarium, poświęcone problematyce rodziny, rodzicielstwa, wychowania i rozwoju dzieci. Spotkania odbywają się siedzibie Poradni w godzinach popołudniowych (zapisy nie wymagana). Spotkania prowadzone przez doświadczonych psychologów i psychoterapeutów.

Zapraszamy 


                Czy komórka to cały mój świat? – jakie potrzeby realizujemy w sieci.

                Zaburzenia lękowe u dzieci i młodzieży – jak sobie z nimi radzić.

                Problemowe zachowania dzieci i młodzieży w poszczególnych etapach rozwoju.

                Nastolatek w domu – czyli problemy okresu dorastania jako wyzwanie dla rodzica.

                Zaburzenia nastroju u dzieci i młodzieży – stany depresyjne, izolacja – sygnały ostrzegawcze.

                Rozpad rodziny – jak pomóc dziecku przetrwać trudne chwile i poradzić sobie ze stratą.

                Rozwój psychoseksualny dzieci i młodzieży.

                Emocje na talerzu czyli o zaburzeniach jedzenia – sygnały ostrzegawcze.

 Emocje przyjaciel czy wróg ?– jak radzić sobie ze złością, smutkiem, lękiem dziecka.

Hazard? Nie daj się wciągnąć – akcja edukacyjna

Cel akcji

Aktualna, trzecia edycja akcji, realizowana jest pod hasłem „Hazard? Nie daj się wciągnąć!” Tegoroczna akacja jest skierowana do uczniów klas 7
i 8 szkół podstawowych i wszystkich szkół średnich.

Uczniowie klas 7 i 8 naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniu
z przedstawicielami Krajowej Administracji Skarbowej w dniu 22 kwietnia na terenie szkoły.

Cel kampanii  to uświadomienie uczniom,  że:

Przekaz kampanii koncentrował się na pokazaniu, że urządzanie gier hazardowych jest nielegalne i że można to zgłosić do KAS.

Akcja edukacyjna KAS organizowana jest pod patronatem honorowym Ministra Edukacji i Nauki.

https://youtu.be/0_Eobtz8Z04

https://youtu.be/_RqZVFnSjwM

https://youtu.be/crAxbXkmg5E

Rola KAS

Problem nielegalnego hazardu jest znany KAS od wielu lat. Nielegalne punkty gier tworzone są w wielu miejscach - nawet w małych miejscowościach.

Funkcjonariusze KAS zauważają, że wśród graczy są coraz młodsze osoby. O ile zmiana przepisów w tym zakresie wprowadziła w legalnych salonach regulamin odpowiedzialnej gry i zakazała gier osobom nieletnim, o tyle w nielegalnych punktach, nastawionych na maksymalny zysk, jest to nieistotne.

Różne badania pokazują ryzyko zagrożenia uzależnieniem od hazardu przez młodych ludzi, chociaż sam hazard nie jest jeszcze przez polskie społeczeństwo traktowany, jako uzależnienie. Szczególnie niebezpieczne są pozornie niewinne gry internetowe. Często mają ukryte elementy hazardowe, które mogą prowadzić do uzależnienia, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.

Czy wiesz, że

Co komunikujemy w akcji

BEZPIECZNY INTERNET – ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA DZIECI I MŁODZIEŻY

W dniu 06.04.2022 roku odbyło  się w naszej szkole spotkanie z policjantką z Zespołu Prewencji Kryminalnej Nieletnich i Patologii z Komendy Powiatowej Policji w Mielcu.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Mielcu, podejmując zadania z zakresu profilaktyki społecznej, oraz realizując założenia programu profilaktycznego „Cyberbezpieczni”,  spotykają się z młodzieżą szkolną oraz pedagogami informując o internetowych zagrożeniach.

Celem programu jest dostarczanie wiedzy na temat bezpiecznego korzystania z sieci oraz konsekwencji zachowań niezgodnych z prawem, do których dochodzi w przestrzeni wirtualnej.       

Pani sierżant Magdalena Skulimowska uświadamiała uczniom z klas IV - VIII jakie zagrożenia czyhają na dzieci  i młodzież w sieci. Mówiła o odpowiedzialności i właściwym zachowaniu się podczas korzystania
z mediów społecznościowych. Podawała przykłady nieodpowiedzialnego posługiwania się Internetem oraz kar jakie za to grożą. Przypominała również, że za naganne czyny swoich dzieci, konsekwencje (także materialne), ponoszą rodzice.

Serdecznie dziękujemy za przeprowadzenie prelekcji dla młodzieży i nauczycieli. 

Netykieta.pdf

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Radomyślu Wielkim – Klasy VII i VIII uczestniczyli w warsztatach:

„ Profilaktyka uniwersalna - szkodliwy wpływ  używania nikotyny i alkoholu”.

Zajęcia przeprowadził pan Leszek Piasecki – certyfikowany specjalista terapii uzależnień.

Dyrektor NZOZ  Ośrodka profilaktyki i terapii uzależnień w Mielcu.

Przeprowadzone warsztaty  miały na celu:

Podczas zajęć uczniowie  mieli  okazję podyskutować o zagrożeniach jakie niesie ze sobą  ich używanie - otrzymali informacje pozwalające obalić podstawowe mity na temat nikotyny i  narkotyków.

http://uzaleznienia.mielec.pl/

INTERNETOWA PLATFORMA SPECJALISTYCZNO-DORADCZA


zachęcamy do odwiedzania strony:


https://pwpp.uksw.edu.pl/

Program wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów i nauczycieli finansowany jest ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Głównym jego celem jest pomoc w zwalczaniu skutków pandemii COVID-19, poprzez przeprowadzenie badań naukowych, mających na celu pogłębioną diagnozę
i wzmocnienie dobrostanu psychicznego uczestników procesu kształcenia na poziomie szkolnictwa podstawowego i ponadpodstawowego

Program skierowany jest do: dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych

i ponadpodstawowych, wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii, nauczycieli, dyrektorów szkół, rodziców oraz specjalistów (m.in. pedagogów, psychologów, terapeutów).

Bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży i opiekunów – wsparcie psychologiczne w sytuacji kryzysu

Zachęcamy uczniów przeżywających lęki, napięcia emocjonalne, kłopoty i trudności wpływające na zdrowie psychiczne do skorzystania z bezpłatnej infolinii Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12. Pod tym numerem telefonu młodzi ludzie, a także ich opiekunowie otrzymają bezpłatne i profesjonalnie wsparcie psychologiczne. Do dyspozycji dzieci i młodzieży jest także czat internetowy. Zarówno telefon zaufania, jak i czat zapewniają pełną dyskrecję oraz anonimowość i są dostępne siedem dni w tygodniu przez całą dobę.

Telefon zaufania i bezpłatny czat internetowy dla uczniów przeżywających trudności 

Rozmówcy będą mieli zapewnioną dyskrecję i anonimowość

Dzieci i młodzież mogą skorzystać także z czatu internetowego. Nie wymaga on logowania oraz instalowania żadnej aplikacji.

Telefon i czat są czynne przez całą dobę, siedem dni w tygodniu! 

Więcej informacji na temat Dziecięcego telefonu Zaufania można znaleźć na stronie Rzecznika Praw Dziecka

Telefonem zaufania Rzecznika Praw Dziecka od 1 listopada zastąpił ogólnopolską infolinia dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów POMAGAMY (800 800 605). 

W  Mielcu powstała nowa poradnia oferująca nieodpłatną pomoc psychologiczno-psychoterapeutyczną.

Placówka powstała w ramach wprowadzanego obecnie nowego modelu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Pomoc świadczona w poradni jest realizowana bezpłatnie, w ramach kontraktu z NFZ i nie wymaga skierowania.

Z dziećmi i młodzieżą pracują doświadczeni specjaliści.

Świadczenia obejmują:

- kompleksową diagnozę psychologiczną

- poradę psychologiczną

- psychoterapię (indywidualną, grupową, rodzinną)

- pomoc terapeuty środowiskowego

Rejestracji można dokonywać telefonicznie pod numerem telefonu: 519 059 242 (w godzinach 9-18) oraz online:  euro-medica.pl

Dane kontaktowe do poradni:

Centrum Psychologii i Psychoterapii Euro-Medica

ul. Kazimierza Pułaskiego 1, II piętro

39-300 Mielec

PUNKT PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W RADOMYŚLU WIELKIM


Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Mielcu dla ułatwienia kontaktów w zakresie usług diagnostycznych, terapeutycznych i konsultacyjnych otworzyła punkt konsultacyjno-diagnostyczny Poradni P-P w budynku Zespołu Szkół w Radomyślu Wielkim ul. Kościuszki 2.

Punkt konsultacyjno-diagnostyczny w Radomyślu Wielkim rozpocznie swoje działania w roku szkolnym 2021/2022

·   od 7 września br. Logopeda zgodnie z harmonogramem

·   od 6 października br. Psycholog i Pedagog

Wnioski dotyczące zgłaszania dzieci do punktu w Radomyślu Wielkim, można składać również telefonicznie pod numerem: 

17 788 49 78  / 606 503 243

Zapraszamy osoby zainteresowane do uruchomianego punktu.

 

Godziny pracy Specjalistów:

Psycholog

mgr Anna Mrozowska

Środa –   8.00 – 12.00

Pedagog

mgr Renata Rajca

Środa –   8.00 – 12.00

Logopeda

mgr Agnieszka Gaj


Poniedziałek -  10.00 – 13.00

  Wtorek    -     10.00 – 13.00


Uprzejmie informujemy że w okresie ferii i wakacji punkt jest nieczynny.


DYŻURY TELEFONICZNE W ZAKRESIE POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ ŚWIADCZONE PRZEZ PSYCHOLOGÓW...
Dyżury telefoniczne w zakresie pomocy psychologiczno- pedagogicznej świadczone przez psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych dla dyrektorów szkół/ placówek, nauczycieli, uczniów i ich rodziców w ramach szczególnego wsparcia w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mielcahttp://www.poradniamielec.pl/drodzy-rodzice-nauczyciele-uczniowie/ W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim można uzyskać konsultacje prawnika i psychologa. Należy zadzwonić i się umówić pod numer: 14 6865077 lub 146865079 w godzinach pracy GOPS - u.

Drogi uczniu udaj się do pedagoga szkolnego, gdy:

ZAPRASZAMY

Zadania pedagoga

Zadania pedagoga szkolnego skupiają się wokół ucznia, jako głównego partnera w obrębie zadań ogólnowychowawczych, profilaktyki wychowawczej, pracy korekcyjno – wyrównawczej, indywidualnej opieki psychologiczno – pedagogicznej oraz pomocy materialnej w szczególności poprzez organizowanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej dla młodzieży, celem wspomagania rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się oraz pomoc wychowawcom klas przy współpracy z nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi), pielęgniarką szkolną, organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi wspierającymi pracę wychowawczą szkoły.

Zadania, o których mowa są realizowane we współpracy z:

Zadania szczegółowe pedagoga obejmują: