EKOfeston 2024 - 

Ogólnopolski Festiwal Ekologii Online 

z okazji Dnia Ziemi

Dnia 22 kwietnia 2024 r. w godz. 9.00-12.30 z okazji Dnia Ziemi uczniowie kl. I-III i IV-VIII wraz z wychowawcami oraz nauczycielami wzięli udział w EKOfestonie, czyli Ekologicznym Festiwalu Online, zorganizowanym przez firmę Abrys Spółka z o.o. pod honorowym patronatem Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Na tegorocznym EKOfestonie zostały omówione tematy dotyczące prawidłowego segregowania odpadów, poruszone zostały również kwestie związane z ochroną klimatu i zasobów wody. Uczniowie poznali przyrodnicze ciekawostki, wykonywali różnorodne zadania, w tym prace plastyczne, jak także dowiedzieli się, czy życie bez śmieci jest możliwe oraz jak w obecnych czasach zaangażować się w działania prośrodowiskowe. Uczestnicy EKOfestonu spotkali się z pasjonatami przyrody i ekspertami w tej dziedzinie, otrzymując od nich dawkę ekologicznej wiedzy. 

EKOfeston stał się jedną z niewielu okazji do wspólnego świętowania Międzynarodowego Dnia Ziemi. Festiwal ten to połączenie wiedzy, atrakcji, potrzeb oraz predyspozycji dzieci, a także dorosłych odbiorców. Udział w ogólnopolskim wydarzeniu pozwolił uczniom na kształtowanie postaw proekologicznych, poszerzenie wiedzy oraz rozwijanie zainteresowań ekologią i ochroną środowiska naturalnego.

Wydarzenie było transmitowane na stronie internetowej: https://ekofeston.abrys.pl/