Międzynarodowy Konkurs 

"Kangur Matematyczny"

21 marca 2024 r. w naszej szkole odbył się Międzynarodowy Konkurs "Kangur Matematyczny". Wzięło w nim udział 45 uczniów: 

kl. 2: 5, 

kl. 3 - 4: 20, 

kl. 5 - 6: 13, 

kl. 7 - 8: 7.

Wszystkim życzymy sukcesów! O wynikach poinformujemy w późniejszym terminie.