mLegitymacja

Nasza szkoła przystąpiła do projektu mLegitymacja–wspólnej inicjatywy Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Cyfryzacji. mLegitymacja to legitymacja szkolna w telefonie będąca częścią aplikacji mObywatel.

Mobilną legitymację może otrzymać każdy uczeń, któremu wcześniej wydano tradycyjną wersję papierową dokumentu.


Wtym mobilnym dokumencie zapisane są wszystkie dane, które można znaleźć w papierowej legitymacji: imię

i nazwisko ucznia, numer legitymacji, datę wydania, termin ważności, status użytkownika (uczeń), datę urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, nazwę i adres szkoły.

Uczniowie mogą korzystać z mLegitymacji w tych samych sytuacjach, wktórych obecnie korzystają z, tradycyjnych” dokumentów: podczaskontroli biletów, przy zakupie biletów do kina itp.

Okres ważności mLegitymacji jest taki sam jak okres ważności wydanej wcześniej wersji papierowej

Wprzypadku utraty ważności „tradycyjnej” legitymacji, mobilna wersja dokumentu będzie unieważniana.

Unieważnienie będzie mogło być dokonane przez szkołę także w przypadku utraty mLegitymacjina skutek uszkodzeń, niepoprawnego działania lub utraty urządzenia mobilnego, wktórym była przechowywana (mLegitymacja jest przypisana do konkretnego urządzenia w momencie zgubienia lub kradzieży telefonu należy natychmiastowo poinformować osoby odpowiedzialne za wydawanie mLegitymacji).

Wymagania sprzętowe-telefon z systemem operacyjnym Android wwersji co najmniej 6.0.lub IOS(wersja 10.3 lub nowsza)


Aby uruchomić mLegitymację należy:

·Złożyć wniosek do dyrektora szkoły o wydanie mLegitymacji (do pobrania tutaj). Wnioski prosimy przekazywać do sekretariatu szkoły.

·Wysłać na adres sekretariatu, jako załącznik zdjęcie legitymacyjne wformacie JPG lub JPEG w rozmiarze do 5 MB, podpisane w nazwie pliku imieniem i nazwiskiem ucznia oraz klasą.

·Pobrać Aplikację mObywatel , potwierdzić regulamin.

mLegitymację uruchamia się w aplikacji mObywatel, używając kodu QR oraz kodu aktywacyjnego otrzymanego

w sekretariacie szkoły.


WNIOSEK O WYDANIE MLEGITYMACJI


Więcej informacji:


https://www.gov.pl/web/mobywatel/mlegitymacja-szkolna


Instrukcja instalacji mLegitymacji dla uczniów i studentów 1.0