Nauka pływania

Uczniowie z klas III zakończyli naukę pływania na krytej pływalni w Dąbrowie Tarnowskiej. Nauka odbywała się pod czujnym okiem instruktorów raz w tygodnie, po dwie godziny, przez pięć kolejnych tygodni. Umożliwiła uczestnikom nabycie umiejętności pływania oraz poprawienie sprawności fizycznej. Dzieci zapoznały się z zasadami bezpieczeństwa w wodzie, zagrożeniami oraz sposobami ich zapobiegania. Przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa na akwenach wodnych oraz wyboru rozważnego i aktywnego spędzania wolnego czasu, integracji grupy i wspaniałej zabawy.