Ogólnopolski projekt katechetyczny 

"W DOMU, W PRZEDSZKOLU, 

W SZKOLE Z BOGIEM"