Pierwsza pomoc

Uczniowie naszej szkoły- klasy 4 przygotowują się do zdobycia „Karty rowerowej”. W związku z tym w naszej szkole 29.05.2024 r. odbyło się szkolenie dla klas 4a i 4b z zakresu „Pierwszej Pomocy”. Szkolenie prowadził Pan Maciej Rachwał z Pogotowia Ratunkowego w Radomyślu Wielkim. Pan Maciej z wielkim zaangażowanie pokazał uczniom jak udzielać pierwszej pomocy, opatrywać rany i złamania. Uczniowie z wielkim entuzjazmem opatrywali sobie nawzajem rany ucząc się prawidłowego bandażowania.