Teatralne ABC

19 stycznia uczniowie klas czwartych obejrzeli sztukę pt. „Teatralne ABC” w wykonaniu aktorów Narodowego Teatru Edukacji. W spektaklu przedstawiono historię nastolatka, który swoim niewłaściwym zachowaniem zakłóca przebieg sztuki, nie reaguje na upomnienia. Za karę nie może opuścić teatru i zostaje przeniesiony do XIX wieku. Ma wówczas okazję przyjrzeć się bliżej pracy osób związanych z teatrem, m.in. aktorów, reżysera. Próba wcielenia się w rolę Kaja, magia miejsca -  wszystko to sprawia, że jego stosunek do teatru zmienia się. Dzięki zastosowanej w spektaklu konwencji „teatr w teatrze” nasi uczniowie poszerzyli swoją wiedzę z tej dziedziny: poznali tajniki gry aktorskiej, osoby związane z tą instytucją, różne formy przenoszenia sztuki na scenę:  od teatru lalek poprzez teatr cieni, do aktora na żywym planie.