Gminny Konkurs Języka Polskiego 

w Dulczy Wielkiej 

21 lutego 24 r. w Dulczy Wielkiej odbyła się XVI edycja Gminnego Konkursu Języka Polskiego „Z polszczyzną za pan brat”. Celem konkursu było wyłonienie uczniów o wysokich umiejętnościach w zakresie stosowania języka ojczystego. Uczniowie pisali test sprawdzający znajomość przysłów, związków frazeologicznych i umiejętność eliminowania błędów językowych. Naszą szkołę reprezentowały: Adrianna Wolińska z kl.8b, Lena Baran kl.7b i Kamila Żmuda z kl.7b. Uczennice uzyskały wysoką liczbę punktów i otrzymały nagrody książkowe. Następnie odbył się konkurs na stworzenie tekstu poetyckiego z wycinków prasowych. Drużyna naszej szkoły zajęła III miejsce. Uczennicom, biorącym udział w konkursie, życzymy dalszych sukcesów.