I miejsce 

w Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim 

Poezji K. K. Baczyńskiego

22 maja w Szkole Podstawowej w Żarówce odbył się Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji K. K. Baczyńskiego. Celem konkursu było upowszechnianie sztuki recytatorskiej wśród młodzieży szkolnej 

i kształtowanie nawyków częstego obcowania z poezją. Uczestników obowiązywało pamięciowe opanowanie jednego utworu poety. Ocenie podlegały interpretacja utworu i kultura słowa. W konkursie wzięło udział troje uczniów naszej szkoły: Nadia Giża kl.5a (wiersz „Dwie miłości”), Zofia Chmura kl.7a (wiersz „Bajka”) i Mateusz Puła kl.8a (wiersz „Ten czas”). Uczennica Zofia Chmura zdobyła zaszczytne I miejsce. Uczniowie otrzymali nagrody książkowe i pamiątkowe dyplomy. Wszystkim uczniom dziękujemy za udział w konkursie, Zosi gratulujemy wygranej i życzymy dalszych sukcesów.