Międzynarodowa akcja modlitewna 

Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi

Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Radomyślu Wielkim z 1 000 000 dzieci, modli się o dar pokoju i jedności na świecie.

@miliondziecimodlisięnaróżańcu