RADA RODZICÓW

ZARZĄD 

RADY RODZICÓW

w roku szkolnym 2023/2024: 

Przewodniczący: p. Monika Kilian

Zastępca: p. Ewelina Kopacz

Sekretarz: p. Aneta Cebula

Skarbnik: p. Beata Pietras

Informujemy, że Zarząd Rady Rodziców ustalił kwotę składki
w roku szkolnym 2023/2024 w wysokości 30 zł za każde dziecko.

Wpłaty można dokonywać do wychowawcy klasy lub na konto bankowe z dopiskiem:

1. Imię i nazwisko ucznia, klasa

2. Wpłata na Radę Rodziców

Nr konta: 29 9479 0009 3001 0015 3605 0001