STOŁÓWKA SZKOLNA

ODPŁATNOŚĆ ZA DOŻYWIANIE

Wpłaty do 10 na poniższe konto bankowe z dopiskiem:

Imię i nazwisko ucznia, klasa i za co wpłata:

35 9479 0009 2001 0000 3678 0011

Wpłaty gotówkowe tylko i wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach,

po wcześniejszym ustaleniu z panią intendentką p. Renatą Idzik

pod numerem telefonu 

146819698.