Warsztaty 

"Pierwsza pomoc w nagłych stanach zagrożenia zdrowia i życia".

W dniu 14.12.2023 r. odbyły się warsztaty dla uczniów naszej szkoły z zakresu pierwszej pomocy. Celem warsztatów było wyrobienie odpowiednich postaw u dzieci i młodzieży oraz nabycie wiedzy i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej a także postępowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Zajęcia przeprowadził ratownik medyczny - Pan Hubert Sadłocha.

Po krótkiej pogadance wstępnej, uczniowie dowiedzieli się, że pierwsza pomoc to zespół czynności wykonywanych w razie wypadku, urazu lub nagłego ataku choroby w celu ochrony życia lub zdrowia. Dowiedzieli się również, jak postępować miedzy innymi w przypadku omdlenia, zadławienia, ataku epilepsji, krwotoku z nosa, oparzenia, złamania i urazu stawów oraz urazach głowy, użądleń, zatruć.

Uczniowie z wielkim zapałem i zaangażowaniem brali udział w warsztatach. Zajęcia uświadomiły im, jak istotne korzyści płyną z posiadania umiejętności udzielania pierwszej pomocy osobom potrzebującym.